Koch Chemie Felgenblitz Syrefri

koch-chemie-felgenblitz-syrefri-10l

Koch Chemie Felgenblitz Syrefri er en effektiv felgrens som lett rengjør alle typer felger skånsomt. Felgenblitz kan også brukes som metallpartikkelfjerner.

Nullstill

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Felgenblitz Syrefri er en pH nøytral felgrens som er meget effektiv. Felgenblitz har en geleaktig konsistens som gir produktet lenger virketid på felgen uten å tørke ut. I praksis betyr dette at du vil få renere felger uten faren for at det tørker like fort som tyntflytende felgrenser. Koch Chemie Felgenblitz Syrefri vil indikere når den jobber med at den får en rødlig farge der den finner metallpartikler, og du kan spyle av etter 2-3 minutter.

Koch Chemie Felgenblitz Syrefri er trygg på alle overflater som  chrome felger, keramiske bremseskiver og andre sensitive materialer. Felgenblitz inneholder også ingredienser som legger igjen en avrenningseffekt og bedre glans.

Hva mer kan man be om av en felgrens enn at den skal gjøre rent, gjøre det skånsomt og er trygg på alle typer felger? Det er ikke mye men Felgenblitz gir deg en ting til.  Koch Chemie Felgenblitz Syrefri kan brukes som metallpartikkelfjerner på resten av bilen din også. Vask bilen, la den tørke, spray på Koch Chemie Felgenblitz Syrefri på karosseriet og du vil se den jobber for å fjerne metallpartikler. Aldri bruk Koch Chemie Felgenblitz Syrefri på varme overflater og pass på at produktet ikke tørker.

Slik bruker du Koch Chemie Felgenblitz Syrefri som felgrens

  • Spray Felgenblitz på felgene. Husk at overflaten må være kjølig.
  • Er felgene veldig tilsmusset hjelp til med en felgbørste etter 1-2 min.
  • Spyl godt av felgene for å fjerne alle kjemierester og gjenta ved behov.

Slik bruker du Koch Chemie Felgenblitz Syrefri som metallpartikkelfjerner

  • Vask bilen som vanlig med avfetting og håndvask.
  • Spray Felgenblitz på områdene du vil fjerne metallpartikler.
  • La felgenblitz jobbe i 3-4 minutter. Pass på at den ikke tørker
  • Spyl av og clay ved behov.

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

Tilleggsvarsling

EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Felgenblitz Syrefri”